Manuskrip voorleggings

Vir Fontein Uitgewery om u werk te oorweeg,  moet u die volgende prosedure volg:

 • U moet ‘n voorlegging voorhou met die konsep vir u publikasie.
 • Hierdie voorlegging moet ‘n volledige motivering insluit waarom u hierdie publikasie wil uitgee.
 • Die voorlegging moet ook vergesel wees met volledige navorsing indien dit ‘n publikasie is waar daar ‘n gaping in die mark gesien word.
 • Indien Fontein Uitgewery die voorlegging aanvaar sal daar met u ‘n ooreenkoms bespreek word vir albei partye om te aanvaar en onderteken voordat die werk begin.

MANUSKRIPVOORLEGGING

 • Manuskripte moet in die volgende formaat na ons gestuur word:
 • Getik A4 bladsy
 • 12pt Calibri
 • Bladsye moet genommer wees
 • Spasiering aan die kant moet genoeg wees vir notas (2cm)
 • Bladsye moenie aan albei kante gedruk wees nie
 • Manuskrip moenie gebind wees nie
 • Dubbelspasiëring
 • Elke manuskrip moet met ‘n dekbrief vergesel word met die volgende inligting:
 • Naam en Van
 • Kontaknommer
 • E-pos adres
 • Titel van die manuskrip
 • Teikengroep waarvoor die publikasie is
 • Kort opsoming van die storie
 • Hoeveelheid woorde

TERME & VOORWAARDES

 • Manuskrip kan per epos gestuur word of per pos.
 • Terwyl manuskrip by Fontein Uitgewery voorgelê word, mag die manuskrip nie na ‘n ander uitgewery gestuur word nie.
 • Manuskripte wat per pos gestuur is word nie teruggestuur met pos nie, indien die skrywer die manuskrip wil terughê,  moet hy ‘n selfgeadresseerde koevert saam met sy manuskrip indien.
 • Fontein Uitgewery aanvaar geen aanspreeklikheid vir manuskripte wat verlore geraak het nie.  Moet dus nie oorspronklike illustrasies ens. in die voorlegging insluit nie.
 • Indien die skrywer nie self illustrasies het nie, sal dit deur die uitgewery behartig word.
 • Uitleg word deur die uitgewery behartig.
 • Kopiereg en alle belange in en aan die werk, alleenlik en uitsluitlik aan die uitgewer behoort, vry van enige eise hoegenaamd deur skrywer.
 • Indien die manuskrip goedgekeur word, sal daar met die skrywer ‘n ooreenkoms gemaak word ten opsigte van die aankoop van die manuskrip.